1999 - 2018 AM: FESTIVAL NOVÝCH MÉDIÍ

It is an attack on all senses: music, motion and picture – joint with the top modern technology. Workshops with experts for everyone!

The festival popularizes new technologies and brings multimedia experience for all senses. It interconnects organizers of similar activities from music, dance and video and together they create multimedia work at one unique concert.

For the experts the AM-festival of new media is a space for meetings and mutual work in the field of new trends in graphics, video and multimedia technology in general.

The festival is an event where the classical visitors can see unique and once-in-a-lifetime performances. They can hear and see works in unknown adaptations and paces that are followed with dance, stage design and visual part.

Festival popularizuje nové technologie a nabízí široké veřejnosti multimediální zážitek pro všechny smysly. Propojuje realizátory obdobných aktivit z oblasti hudby, tance a videa a společně vytváří multimediální dílo provedené na jedinečném koncertě.

Pro odborníky je AM – festival nových medií prostředím pro setkání a společnou tvorbu v oblasti nových trendů grafiky, videa a multimediálních technologií obecně.

Pro klasické návštěvníky je festival akcí, kde mohou vidět představení svým způsobem neopakovatelná a jedinečná. Mohou slyšet a vidět skladby v odlišných aranžích a tempech než jsou známé z médií či standardních koncertů, doplněné o tanec, scénografii a obrazovou stránku. 

 

 
Recommended